Uncategorized

เกาะแฮนเดอร์สัน เกาะที่ต้องเจอะเจอกับตัวปัญหาขยะมากมายที่สุดในโลก

เมื่อทางสถาบันค้นคว้าทางทะเล พร้อมกับแอนตาร์กติกในแห่งรัฐแทสเมเนีย ได้มีการเผยเกี่ยวข้องการศึกษาที่ได้มีกระบุว่า ริมหาด เกาะแฮนเดอร์สัน คือเกาะร้างอันห่างไกล ส่วนหนึ่งของหมู่เกาะพิตแคร์น ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ได้กำลังเผชิญกับปัญหาขยะพลาสติกที่ได้ถูกกระแสน้ำพัดเข้าไปที่เกาะจนได้มีปริมาณขยะมากยิ่งขึ้น ที่สุดในโลกกันเลย โดยได้มีขยะเป็นปริมาณมากถึง 37.7 ล้านชิ้น   ซึ่งดร. เจนนิเฟอร์ เลเวอรื จากทางมหาวิทยาลัยแทสเมเนีย หนึ่งในทีมวิจัย ได้มีการบอกว่า ขยะส่วนใหญ่ที่ได้พบบนเกาะแฮนเดอร์สัน เป็นขยะชนิดที่คนมักจะมีความเข้าใจคิดว่า คือสิ่งปฏิกูลแบบใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งไป อย่างเช่น แปรงสีฟัน ไฟแช็ก พร้อมกับมีมีดโกน โดยขยะที่อยู่บนเกาะ มีน้ำหนักรวมถึง 17.6 ตัน ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณขยะพลาสติกที่ได้มีความหนาแน่นที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งเธอเองก็มีความเห็นว่า ในการค้นพบครั้งนี้ ควรถือเป็นคำเตือนสำหรับมนุษย์ว่า ทางด้านมลภาวะที่ได้เกิดจากพลาสติกนั้น เป็นภัยคุกคาม ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยทางทีมงานวิจัย ได้มีการะประเมินขยะ 671.6 ชิ้นต่อตารางเมตร ในเกาะเฮนเดอร์สัน ทำให้กลายเป็นสิ่งที่ใครก็ตาม ต่างก็มีการติดตามกันอย่างมากมาย   เพราะเช่นนั้น เกาะแฮนเดอร์สัน เป็นเกาะมรดกโลก ที่กำลังกลับเป็นจุดเด่นกันเลย ทำให้ใครก็ตาม ต่างก็ศึกษากับเกาะแฮนเดอร์สันแห่งนี้ และนี่ก็ถือว่าไม่ควรพลาดกับการติดตามเรื่องราวของเกาะแห่งนี้กันเลย ทำให้กลับเป็นสิ่งโด่งดังในเรื่องขยะมีมากที่สุดโลก

Read More